TS. Đỗ Tiến Long

Chuyên ngành :
Quốc gia :
Trường đại học :
TS. Đỗ Tiến Long
Thông tin sơ lược

Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn quản lý OD CLICK

Thông tin chi tiết
  • Chuyên gia tư vấn về lãnh đạo, chiến lược và phát triển tổ chức

  • Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn quản lý OD CLICK

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC