Chức năng, nhiệm vụ chính

Viện VJCC có chức năng tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo mô hình Nhật Bản và là đơn vị thực hiện Dự án VJCC “Phát triển nguồn nhân lực kinh doanh tại VJCC” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
Chức năng và các nhiệm vụ chính của Viện VJCC
  • Tổ chức quản lý chương trình đào tạo đại học chính quy Cử nhân Kinh doanh Quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.
  • Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Dự án VJCC, bao gồm chương trình đào tạo doanh nhân - Kinh doanh cao cấp – Keieijuku (10 tháng); các chương trình đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhân sự cấp trung và cấp cơ sở của doanh nghiệp cùng với nhiều hoạt động khác trực thuộc Dự án VJCC. Đầu mối tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ phía Nhật Bản cho trường Đại học Ngoại thương.
  • Tổ chức chương trình đào tạo nâng cao năng lực tiếng Nhật và các hoạt động xúc tiến giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản
  • Tổ chức triển khai chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học với các trường, viện đào tạo của Nhật Bản và đối tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
  • Tổ chức và triển khai hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn quản lý, kinh doanh cho các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.
  • Xúc tiến các hoạt động kết nối kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản.
  • Đầu mối kết nối với Câu lạc Bộ Keieijuku để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã, đang và sẽ tham gia Dự án đào tạo tại VJCC.

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC