Cơ cấu tổ chức

Dưới sự quản lý của Ban lãnh đạo cùng các chuyên gia JICA, Viện VJCC được tổ chức thành VJCC Hà Nội và Phân viện VJCC HCMC; chia thành các ban và tiểu ban chuyên môn. 
Cơ cấu tổ chức bộ của Viện VJCC (từ 2017-nay)

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC