Lãnh đạo qua các thời kỳ

Giám đốc dự án VJCC
 
GS.TS. NGƯT Nguyễn Thị Mơ
(2001-2005)
GS.TS. Hoàng Văn Châu
(2005 – 2014)
PGS.TS Bùi Anh Tuấn
(2014- nay)

Giám đốc VJCC (phía Việt Nam)
 
GS.TS. NGƯT Nguyễn Thị Mơ
Giám đốc VJCC Hà Nội
(2001-2002)
GS.TS. Hoàng Văn Châu 
Giám đốc VJCC HCM 
(2002-2004)
Ông Trần Bá Việt Dũng
Giám đốc VJCC Hà Nội
(2002-2003)
GS. Đinh Xuân Trình
Giám đốc VJCC Hà Nội
(2003-2005)
Ông Phạm Quang Đàm 
Giám đốc VJCC HCM 
(2004-2006) 
TS. Nguyễn Thanh Tâm
Giám đốc VJCC Hà Nội 
(2005-2007) 
PGS.TS. Vũ Chí Lộc 
Giám đốc VJCC HCM 
 (2007-2008) 
ThS.Nguyễn Văn Hảo 
Giám đốc VJCC Hà Nội 
(2007-2008) 
ThS. Đỗ Văn Trung 
Giám đốc VJCC HCM 
(2008-2009)
Giám đốc VJCC Hà Nội 
(2009-2010)

 
 
TS. Phùng Kim Anh
Giám đốc VJCC Hà Nội 
(2010-2014)
ThS. Nguyễn Hoài Nam 
Giám đốc VJCC HCM 
 (2010-2011)
PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền 
Giám đốc VJCC Hà Nội 
(2014-2017)
TS. Tô Bình Minh 
Giám đốc VJCC HCM 
(2012-2017)

 

Ban Lãnh đạo Viện VJCC
 
PSG.TS. Nguyễn Thị Hiền
Viện trưởng Viện VJCC 
(2017-nay
ThS. Lê Hoàng Liên
Phó Viện trưởng Viện VJCC
(2017- 2021)
ThS.Tô Bình Minh
Phó Viện trưởng
Giám đốc Phân viện VJCC HCM
(2017- nay)
ThS. Trần Thị Kiều Minh
Phó Viện trưởng Viện VJCC
(2021- nay)

Giám đốc VJCC (phía Nhật Bản)
 
Ông Numata Michimasa 
(2002-2004)
Ông Isaka Kyoshi
(2004-2005)
Ông Fujii Takao
(2008-2010)
Ông Kohiyama Satoru
 (2006-2010)

Cố vấn trưởng Dự án VJCC
 
Ông Hashimoto Akihiko 
(2001-2005)
Ông Kohiyama Satoru 
(2006-2010)
Ông Fujii Takao
(2010-2013)
Ông Yamaura Nobuyuki
(2013-2014)
Ông Mizuno Takashi (2014-2017) Ông Sasaki Juichiro (2017-2020) Ông Karasawa Masayuki 
(2020-nay)


 

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC