Lãnh đạo qua các thời kỳ

ì Giám đốc Dự án VJCC

GS.TS. NGƯT Nguyễn Thị Mơ

(2001-2005)

GS.TS. Hoàng Văn Châu

(2005 – 2014)

PGS.TS Bùi Anh Tuấn

(2014- nay)

 

ìGiám đốc VJCC (phía Việt Nam)

GS.TS. NGƯT Nguyễn Thị Mơ

Giám đốc VJCC Hà Nội

(2001-2002)

GS.TS. Hoàng Văn Châu

Giám đốc VJCC HCM

(2002-2004)

Ông Trần Bá Việt Dũng

Giám đốc VJCC Hà Nội

(2002-2003)

 

GS. Đinh Xuân Trình

Giám đốc VJCC Hà Nội

(2003-2005)

 

 

Ông Phạm Quang Đàm

Giám đốc VJCC HCM

(2004-2006)

 

TS. Nguyễn Thanh Tâm

Giám đốc VJCC Hà Nội

(2005-2007)

PGS.TS. Vũ Chí Lộc

Giám đốc VJCC HCM

 (2007-2008)

ThS.Nguyễn Văn Hảo

Giám đốc VJCC Hà Nội

(2007-2008)

ThS. Đỗ Văn Trung

Giám đốc VJCC HCM

(2008-2009)

Giám đốc VJCC Hà Nội

(2009-2010

 

TS. Nguyễn Quang Minh

Giám đốc VJCC HCM

(2009-2010)

ThS. Nguyễn Hoài Nam

Giám đốc VJCC HCM

(2010-2011)

TS. Phùng Kim Anh

Giám đốc VJCC Hà Nội

(2010 – 2014)

TS. Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc VJCC Hà Nội

(2014-2017)

ThS.Tô Bình Minh

Giám đốc VJCC HCM

(2012-2017)

 

ìBan Lãnh đạo Viện VJCC

PSG.TS. Nguyễn Thị Hiền

Viện trưởng Viện VJCC

(2017-nay)

ThS. Lê Hoàng Liên

Phó Viện trưởng Viện VJCC

(2017- nay)

ThS.Tô Bình Minh

Phó Viện trưởng

Giám đốc Phân viện VJCC HCM

(2017- nay)

 

ìGiám đốc VJCC (phía Nhật Bản)

Ông Numata Michimasa

(2002-2004)

Ông Isaka Kyoshi

(2004-2005)

Ông Fujii Takao

(2008-2010)

Ông Kohiyama Satoru

 (2006-2010)

 

ì Cố vấn trưởng Dự án VJCC

Ông Hashimoto Akihiko

(2001-2005)

Ông Kohiyama Satoru

(2006-2010)

Ông Fujii Takao

(2010-2013)

 

Ông Yamaura Nobuyuki

(2013-2014)

Ông Mizuno Takashi (2014-2017)

Ông Sasaki Juichiro (2017-2020)

Ông Karasawa Masayuki

(2020-nay)

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC