Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Uy tín - Chất lượng - Thực tiễn - Bền vững
Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Viện VJCC
  • Sứ mệnh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo tinh thần Nhật Bản; cầu nối tri thức, khoa học kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; giao lưu kết nối kinh doanh và văn hóa-giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam-Nhật Bản.
  • Tầm nhìn: Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản trở thành tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo mô hình Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và các nước trong khu vực.•    
  • Giá trị cốt lõi: Uy tín - Chất lượng - Thực tiễn - Bền vững.

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC