5 sai lầm phải tránh khi doanh nghiệp chuyển đổi số

Mục lục (Ẩn / Hiện)
Với thị trường kỹ thuật số phát triển với tốc độ nhanh chóng, không có thời điểm nào phù hợp hiện tại để các doanh nghiệp áp dụng ​​chuyển đổi số và gặt hái lợi ích. Tuy nhiên, thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số không hề dễ dàng. Bài viết này đưa ra những thách thức để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận ra và chuẩn bị cho các vấn đề họ có thể gặp phải

1. Chống lại các hệ thống kế thừa

Các hệ thống kế thừa từ hoạt động trước đây của doanh nghiệp được coi là thách thức số một đối với hầu hết các tổ chức bắt đầu hành trình kỹ thuật số của họ. Điều này thường dẫn đến những thách thức về hội nhập và có thể làm chậm quá trình chuyển đổi một cách nghiêm trọng.

2. Thiếu sự giám sát thích hợp

Điều này thường dẫn đến những khó khăn nghiêm trọng có thể làm tê liệt sáng kiến ​​chuyển đổi của bạn. Thiết lập sự lãnh đạo rõ ràng cho nỗ lực kỹ thuật số của bạn thường có thể giảm thiểu điều này.
 
An Asian Female Supervisor Stands with a Young Male Employee on Her Desk  with a Serious Face Stock Image - Image of chinese, collaboration: 176354701
Ảnh: Dreamstime
3. Tuân thủ quy định 

Nhiều tổ chức xác định việc tuân thủ các quy định vừa là động lực cho quá trình hiện đại hóa kỹ thuật số, vừa là một trong những thách thức mà họ sẽ phải đối mặt. Do đó, các tổ chức nên xem xét thích đáng các quy định khi thiết lập cơ sở hạ tầng để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu.

4. Văn hóa doanh nghiệp 

Nhân viên có khả năng chống lại sự thay đổi và không muốn thích ứng với các quy trình kinh doanh mới, từ đó cản trở sự chuyển đổi số của tổ chức.
 
Leaders: Building a good company culture starts with you | TechRepublic
Anhr: TechRepublic
5. Thiếu sự hỗ trợ của tổ chức 

Nếu bạn không có được sự ủng hộ cần thiết từ những người ra quyết định và những người có ảnh hưởng, việc giải thích cho chi phí chuyển đổi số hoặc yêu cầu thêm tài nguyên có thể trở thành một vấn đề.
 
Ban Đào tạo Doanh nghiệp VJCC.

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC