Quản trị nhân lực: Phương pháp giữ chân nhân tài

Mục lục (Ẩn / Hiện)
Vào thời điểm mọi người ngày càng khó tính hơn về nơi họ làm việc và những nhân viên kiệt sức đang bỏ việc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần đẩy mạnh cuộc chơi để thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu mà họ cần để duy trì khả năng cạnh tranh, hiệu quả, và sự gắn kết trong giai đoạn hỗn loạn này.
 

Các nhà lãnh đạo phải nhận ra rằng người lao động là tài sản lớn nhất của họ trong hành trình đạt được mục tiêu. Vì vậy, các tổ chức phải đảm bảo hành động của họ tuân theo lời nói. Để các cá nhân lựa chọn ở lại một tổ chức, họ phải tin tưởng vào sự lãnh đạo, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức; đồng thời, tổ chức phải đáp ứng nhu cầu của nhân viên.

Bên cạnh đó, trong môi trường mới ngày nay, người tìm việc có quyền lực và tính linh hoạt cao hơn trước kia. Do đó, các tổ chức và nhà lãnh đạo phải đánh giá lại đề xuất giá trị của họ để thu hút và giữ chân nhân tài.
 
How to Retain Talent - Top Employee Retention Strategies - Growthspace
Ảnh: GrowthSpace

Vậy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải làm gì?

Sử dụng TRIAL để giải quyết tình trạng kiệt sức của nhân viên

Trust - Sự tin tưởng: Các nhà lãnh đạo phải nhận ra rằng sự tin tưởng rất khó đạt được và cũng rất dễ mất đi. Vì vậy, họ phải truyền đạt những kỳ vọng thực tế và thường xuyên đảm bảo rằng các mục tiêu kinh doanh phù hợp với những gì mà nhân viên có thể hoàn thành một cách hợp lý.

Reflection - Suy ngẫm: Để đưa một tổ chức tiến lên, các nhà lãnh đạo phải phản ánh những hoạt động trong quá khứ để tránh mắc phải những sai lầm tương tự.

Insight: Các nhà lãnh đạo phải rút ra những ý tưởng tốt nhất từ ​​đồng đội và có được những hiểu biết sâu sắc của họ để tạo ra kết quả tốt nhất cho tổ chức.

Action - Hành động: Nếu nhóm có mục tiêu chung, sẽ dễ dàng hơn nhiều để hành động thích hợp và đáp ứng hoặc thậm chí vượt quá những mong đợi đã được thông báo trước đó.

Lead - Lãnh đạo: Lãnh đạo là một môn thể thao tiếp xúc. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có mặt, tham gia và có trách nhiệm.
 
What is Employee Retention and why it is important?
Ảnh: Naukri RMS

Trên hết, người lao động phải tin tưởng rằng các tổ chức mà họ làm việc đang chăm lo cho họ. Niềm tin không thể được mua bán. Niềm tin sẽ có được thông qua sự nhất quán trong lời nói và hành động, cho thấy rằng doanh nghiệp tôn trọng và quan tâm đến tài sản quan trọng nhất của họ: nhân viên của họ.

 

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC