Kinh doanh

Chiến lược Marketing của Vinamilk – Chiến lược Marketing 4P cơ bản
Chiên lược Sản phẩm (Product) Chiên lược Giá (Price) Chiên lược Hệ thống phân phối (Place) Chiên lược Quảng bá (Promotion) Chiên lược Con người (People)

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC