THÁCH THỨC CỦA KINH DOANH F&B TẠI VIỆT NAM

Mục lục (Ẩn / Hiện)
Mặc dù kinh tế năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn, nhưng theo Euromonitor, giá trị thị trường ngành F&B Việt Nam trong năm 2023 dự kiến sẽ tăng 18% so với 2022, đạt mốc doanh thu khoảng 720.300 tỷ đồng, đưa Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường F&B hấp dẫn nhất trên toàn cầu. Chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi tiêu hàng tháng của người tiêu dùng, khoảng 35% tổng chi tiêu dùng.Thế nhưng trong giai đoạn 2023 này ngành F&B tại Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức vì bước vào giai đoạn khủng hoảng kinh tế và một số nguyên nhân cốt lõi sau:

1. Nguồn nhân lực không đáp ứng được chất lượng