Trau dồi bản sắc và năng lực của nhà lãnh đạo

Mục lục (Ẩn / Hiện)
Sự trưởng thành về bản sắc của một nhà lãnh đạo có lẽ là điều quan trọng trong sự phát triển của họ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển bản sắc của một nhà lãnh đạo bao gồm:
 

1. Các mối quan hệ

- Mối quan hệ với người có thẩm quyền: Đây có thể là cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người quản lý và lãnh đạo mà họ đã từng gặp. Những mối quan hệ này sẽ bao gồm cả trải nghiệm tiêu cực cũng như tích cực. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có một mentor hoặc một người cố vấn là đặc biệt tốt cho sự lãnh đạo.

- Mối quan hệ đồng nghiệp: Trong các mối quan hệ đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm hợp tác thay vì cạnh tranh có xu hướng hình thành bản sắc lãnh đạo lành mạnh nhất. Sự phát triển của kỹ năng kết nối các cá nhân và kết nối cảm xúc được nhận thấy là có tầm quan trọng đặc biệt. 
 
Want a Strong Business Relationship? Watch These 3 Areas | Inc.com
Ảnh: Inc. Magazine
 
2. Hành động gương mẫu

Đầu tiên, học cách lãnh đạo từ các hình mẫu lý tưởng được cho là rất quan trọng trong việc hình thành bản sắc lãnh đạo. Thứ hai, các nhà lãnh đạo cần suy nghĩ và ý thức về các hành vi lãnh đạo của chính họ và cách họ đang tác động đến những người khác. 

3. Tính chân thực.
 
Sự thống nhất trong hành vi, suy nghĩ và giao tiếp là rất quan trọng trong việc phát triển bản sắc lãnh đạo tích cực. Đặc biệt, khả năng phát triển lòng tin, sự tôn trọng, và sự công bằng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển danh tính của họ. Để có bản sắc lãnh đạo tích cực, nhà lãnh đạo cần có niềm tin và mục đích đúng với giá trị cá nhân của họ, từ đó hành động dựa trên các giá trị và niềm tin của mình.
 
 Premium Photo | Asian businessmen and group using notebook for business  partners discussing documents and ideas at meeting and business women  smiling happy for working
Ảnh: Freepik
 
4. Động lực để dẫn đầu

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, khi các nhà lãnh đạo thực hành khả năng lãnh đạo, điều đó xác nhận lại động lực lãnh đạo của họ. Có 3 yếu tố có tác động đáng kể đến động lực dẫn đầu: Thành tích - Quyền lực - Sự hòa đồng
 
- Thành tích: Các nhà lãnh đạo hướng tới thành tích và tập trung hoàn thành mục tiêu cá nhân thường có xu hướng chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro và sử dụng phản hồi để đạt được mục tiêu một cách tích cực. Những cá nhân mong muốn thành tích cao cũng có xu hướng muốn kiểm soát và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực hành nghề của họ. 

- Quyền lực: Điều này bắt nguồn từ địa vị và từ mối quan hệ của họ với những người có chức quyền, đồng nghiệp và các thành viên khác của tổ chức. Hầu hết các nhà lãnh đạo đạt được quyền lực cá nhân thông qua tương tác với cấp dưới và điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến danh tính của họ với tư cách là một nhà lãnh đạo. 

- Sự hòa đồng: Nhà lãnh đạo có xu hướng tham khảo bản thân thông qua những người khác. Bản sắc là một cấu trúc xã hội và mức độ hòa đồng sẽ có tác động đến bản sắc của họ với tư cách là một nhà lãnh đạo.
 
Theo Oxford Review

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC