Kinh doanh

Quy trình quản lý hàng tổn kho bởi nhà cung ứng VMI và lợi ích đối với doanh nghiệp
VMI (Vendor managed inventory) hay hệ thống quản lý hàng tồn kho bởi nhà cung cấp là hệ thống mang đến nhiều hiệu quả tích cực đối với doanh nghiệp cung ứng cũng như doanh nghiệp bán lẻ trong việc hạn chế tình trạng tồn kho, cháy hàng, làm tăng năng suất sản xuất và doanh thu. 
KANBAN - Phương pháp quản lý công việc kiểu Nhật
Kanban là phương pháp giúp tạo ra “hệ thống kéo” và “Just in time” trong mô hình quản trị tinh gọn.
SẢN XUẤT TỨC THỜI (JUST IN TIME - JIT) LÀ GÌ?
Sản xuất tức thời trong tiếng Anh là Just in time, viết tắt là JIT. JIT là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn nhất "đúng sản phẩm - đúng số lượng - đúng nơi - đúng thời điểm cần thiết"
CHU TRÌNH PDCA LÀ GÌ VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA PDCA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Chu trình PDCA là một chu trình cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý chất lượng. Chu trình PDCA bao gồm: Plan - Do - Check - Act là lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh.
GEMBA WALK - PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO LEAN
Thuật ngữ Gemba trong tiếng Nhật có nghĩa là “hiện trường” nơi thực tế sự việc đang diễn ra. Trong sản xuất kinh doanh, “Gemba” chính là văn phòng, nhà xưởng, chuyền sản xuất, nơi mà công việc và quy trình sản xuất kinh doanh tạo ra giá trị đang diễn tiến. 
HIỂU THÊM VỀ DUY TRÌ NĂNG SUẤT TỔNG THỂ TPM
TPM -Total Productive Maintenance là một sáng kiến ​​do nhà sản xuất tạo ra cách tiếp cận hợp tác giữa tất cả các bên liên quan trong một tổ chức, đặc biệt là giữa các hoạt động và bảo trì, nhằm nỗ lực đạt được hiệu quả sản xuất, hoạt động không bị gián đoạn và đảm bảo đáp ứng bảo trì nhanh chóng, chủ động nhằm ngăn chặn các sự cố cụ thể của thiết bị.
TẠI SAO BSC LẠI QUAN TRỌNG VỚI DOANH NGHIỆP?
BSC giúp cho các doanh nghiệp vạch ra tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, tạo sự cân bằng giữa các yếu tố tài chính và phi tài chính.

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC